Προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλοτικά προγράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού για το 2018

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας για την υποστήριξη και συντονισμό δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, τη μέριμνα για την αξιοποίηση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) και της Πύλης- drasis.culture.gr, καθώς και τον συντονισμό, τη δικτύωση και την υποστήριξη των εποπτευομένων και τακτικώς επιχορηγούμενων οργανισμών σύγχρονου πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, θέτουμε υπόψη σας για την ενημέρωσή σας προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλοτικά προγράμματα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού για το 2018, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων(CAC Cultural Affairs Committee) της ΕΕ στις 09-03-2018:

Συνεχίστε την ανάγνωση στο PDF pdf