Εκπαιδευτικά Έγγραφα & Πανεπιστημιακοί Τίτλοι


Αν θέλετε να μεταφράσετε εκπαιδευτικά έγγραφα και πανεπιστημιακούς τίτλους για οποιαδήποτε χρήση, το μεταφραστικό γραφείο Alphavitos είναι στη διάθεσή σας για την μετάφραση, την επικύρωση και την κατάθεση οποιουδήποτε πανεπιστημιακού εγγράφου στις ελληνικές αρχές.

Η μεταφραστική αυτή υπηρεσία παρέχεται ιδιαίτερα για άτομα που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, πρόκειται να κάνουν μεταπτυχιακό στο εξωτερικό ή θέλουν να μεταφράσουν το πτυχίο τους σε μία ξένη γλώσσα. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία όσοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και θέλουν να δώσουν εξετάσεις σε κάποιον δημόσιο φορέα.

Οι μεταφράσεις που γίνονται σε όλα τα εκπαιδευτικά έγγραφα είναι επίσημες, αξιόπιστες και επικυρωμένες. Μπορούν να μεταφραστούν πιστοποιητικά σπουδών, βαθμολογίες πανεπιστημίων, πτυχία ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις ελληνικές αρχές και άλλα επίσημα έγγραφα που απαιτούνται για την εισαγωγή μαθητών σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Επισκεφθείτε τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη για να καταθέσετε ή να παραλάβετε τα έγγραφά σας μεταφρασμένα.

Στο γραφείο Alphavitos σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετάφρασης σε δεκάδες γλώσσες, σε πολύ καλές τιμές. Διατηρούμε συνεργασία με αξιόπιστους μεταφραστές άριστους δικηγόρους, ώστε η μετάφραση να είναι σύμφωνη με τα νομικά πλαίσια.