Ιατρικές Μεταφράσεις


Το μεταφραστικό γραφείο Alphavitos απασχολεί μερικούς από τους καλύτερους ιατρικούς μεταφραστές, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που παρέχουν αξιόπιστες, επίσημες και έγκυρες ιατρικές μεταφράσεις.

Οι ιατρικές μεταφράσεις που παίρνουν στα χέρια τους οι πελάτες μας ξεχωρίζουν για την ακρίβεια, την υψηλή ποιότητα και την εγκυρότητά τους, ενώ η αποπεράτωσή τους είναι τάχιστη και στηρίζεται στην απόλυτη εχεμύθεια μεταξύ πελάτη και μεταφραστικού γραφείου. Μπορείτε να μεταφράσετε οποιοδήποτε ιατρικό έγγραφο στην γλώσσα ή τις γλώσσες της επιλογής σας.

Οι ιατρικοί μεταφραστές της Alphavitos έχουν ασχοληθεί εκτενέστατα με ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις, αποκτώντας φήμη στην Θεσσαλονίκη και πανελλαδικά για την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Αντιμετωπίζουν κάθε ιατρικό έγγραφο με γλωσσική ευχέρεια, εξασφαλίζοντας άρτιο αποτελέσματα για ιδιώτες και διάφορους φορείς όπως είναι τα νοσοκομεία, οι φορείς υγειονομικής περίθαλψης και πολλές δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες εγχώριες ή του εξωτερικού.

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι ειδικά στις ιατρικές μεταφράσεις και σε όλους τους τομείς ενασχόλησής μας τηρούμε άκρα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Η παράδοση των ιατρικών μεταφράσεων γίνεται την ημερομηνία που έχει οριστεί εξαρχής με τον πελάτη, χωρίς να ξεφεύγουμε καθόλου από τον χρόνο παράδοσης.

Ευρύ ιατρικό πεδίο μετάφρασης

Στο αρχείο των μεταφράσεών μας εδώ και χρόνια διατηρούμε έγγραφα ιατρικών μεταφράσεων που αφορούν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όπως αρχεία με ιστορικό ασθενούς, μεταφράσεις ιατρικών εγχειριδίων, βιβλιογραφιών, μεθόδων θεραπείας, φαρμάκων κ.α.

Υψηλής ποιότητας μεταφράσεις

Οι ιατρικοί μεταφραστές μας είναι γνώστες όλου του φάσματος των ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων, σε συνεργασία με φαρμακοποιούς και ιατρούς.

  • Είναι γνώστες του ιατρικού τομέα και της ορολογίας και χρησιμοποιούν διάφορες μεταφραστικές τεχνικές ανάλογα με το κάθε έγγραφο ξεχωριστά
  • Μεταφέρουν ατόφιο το πρωτότυπο κείμενο στην γλώσσα που τους ζητείται, χωρίς να χάνεται το νόημα της κάθε λέξης
  • Χρησιμοποιούν με ακρίβεια την ιατρική ορολογία της κάθε γλώσσας
  • Προσεγγίζουν το κάθε ιατρικό έγγραφο ανάλογα με την χρήση και την χρησιμότητά του