Νομικές Μεταφράσεις


Το μεταφραστικό γραφείο Alphavitos διαθέτει εξειδίκευση στις νομικές μεταφράσεις με ακρίβεια και εγκυρότητα. Οι μεταφράσεις αυτές ανατίθενται αποκλειστικά σε μεταφραστές με μεγάλη πείρα στο αντικείμενο και γνώστες ειδικών όρων. Η τεχνογνωσία τους είναι πιστοποιημένη και επιβεβαιωμένη μέσα από εκτενείς μελέτες και παρακολούθηση σεμιναρίων του κλάδου.

Αναλαμβάνουμε νομικές μεταφράσεις που αφορούν απλές και σύνθετες αγωγές, οικονομικές διαφορές, περιβαλλοντικό ή ναυτικό δίκαιο, σωματικές βλάβες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία.

Οι νομικές μεταφράσεις που προσφέρουμε γίνονται αντικείμενο μελέτης και παρέχονται σαν υπηρεσία σε νομικές εταιρείες ή νομικά τμήματα, σε δικηγορικά γραφεία, σε δικηγόρους ή σε πολίτες για ιδιωτική χρήση.

Εξυπηρετούμε εταιρείες και ιδιώτες από κάθε χώρα, που επιθυμούν να μεταφράσουν ένα νομικό έγγραφο με αρτιότητα και σχολαστικότητα. Όλες οι μεταφράσεις είναι πιστοποιημένες και επίσημες.

Πριν την παράδοση του νομικού εγγράφου

Πριν την αποστολή της, η μετάφραση ελέγχεται με σχολαστικότητα από το αρμόδιο τμήμα και στην συνέχεια δίδεται στον ιδιώτη ή την εταιρεία, με δυνατότητα μικρών παραμετροποιήσεων, χωρίς επιπλέον κόστος.

Υψηλής ποιότητας μεταφράσεις

Οι μεταφραστές μας είναι γνώστες όλου του φάσματος των νομικών θεμάτων, δουλεύοντας με ζήλο το αντικείμενό τους. Οι νομικοί μεταφραστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε:

  • Γνωρίζουν ολοκληρωμένα τον τομέα δικαίου και χειρίζονται με δεξιότητα διάφορες μεταφραστικές τεχνικές που χρειάζονται για το κάθε έγγραφο ξεχωριστά
  • Διαθέτουν την εμπειρία να διερευνούν και να εξακριβώνουν το νομικό περιεχόμενο από το πρωτότυπο κείμενο και να το μεταφέρουν στην εκάστοτε γλώσσα, χωρίς να χάνονται βασικές έννοιες και το νόημα της κάθε λέξης ξεχωριστά
  • Χρησιμοποιούν ορολογία που αφορά κάθε νομικό σύστημα ξεχωριστά ανάλογα με τους ισχύοντες κανόνες του κάθε δικαίου
  • Προσεγγίζουν το κάθε νομικό έγγραφο ανάλογα με την χρήση και την χρησιμότητά του ως προς το ύφος, την σύνταξη, την φρασεολογία, λαμβάνοντας υπόψιν και άλλες παραμέτρους