Συμβόλαια


Είμαστε στη διάθεσή σας για μεταφράσεις συμβολαίων παντός τύπου από το εξειδικευμένο τμήμα μεταφραστών. Η ομάδα που θα αναλάβει το συμβόλαιό σας, διαθέτει όλες τις απαραίτητες νομικές γνώσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα στην μετάφραση, με νομική ορολογία, όπου χρειάζεται.

Έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια

Στο μεταφραστικό γραφείο Alphavitos δίνουμε έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια, γι’ αυτό άλλωστε διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες μας όσον αφορά στην μετάφραση συμβολαίων και διαφόρων συμβάσεων.

Ο επαγγελματίας μεταφραστής που θα αναλάβει το έργο σας, πρόκειται να λάβει υπόψιν του όλα τα στοιχεία της γλώσσας πηγής, ώστε το κάθε ένα συμβόλαιο να αναλύεται σε βάθος προτού μεταφραστεί και στην συνέχεια παραδοθεί στον πελάτη.

Τηρούνται αυστηρά οι προθεσμίες παράδοσης κάθε συμβολαίου όπως έχει αποφασιστεί εξαρχής.

Στο μεταφραστικό γραφείο Alphavitos γίνονται κατανοητές όλες οι επιχειρηματικές σας ανάγκες καθώς και σύνθετα χρηματοοικονομικά ζητήματα που μπορεί να περιλαμβάνονται σε κάθε ένα συμβόλαιο.

Τέλος, τηρείται άκρα εμπιστευτικότητα ως προς την μετάφραση συμβολαίων.